Concrete Exchange

Concrete Exchange
wie heeft waar bestaansrecht?
 
Het verkennen van eigendom, alternatieve manieren van uitwisseling en de sociale impact van kunst door het creëren van een kader waarin het opbouwen van interpersoonlijke relaties centraal staat.
 
door Narges Mohammadi

Concrete Exchange
Who has which rights to exist where?
 
Exploring ownership, alternative modes of exchange and social impact of art by creating a framework that centers building interpersonal relations.
 
by Narges Mohammadi